top of page

Despre 

GEMINI (Gender Equality through Media Investigation and New training Insights)

Egalitatea de Gen prin Investigații Media și Noi Perspective de Formare 

În Strategia UE pentru egalitatea de gen 2020-2025, se acordă o atenție deosebită abordării stereotipurilor bazate pe gen care, de obicei rezultate din părtiniri inconștiente, contribuie la crearea inegalităților de gen, în special în rândul tinerilor. Cu toate acestea, progresele sunt încă înregistrate în ritmuri foarte diferite în fiecare stat membru. Un nou proiect de cercetare, Gender Equality through Media Investigation and New Training Insights (GEMINI), va ajuta la schimbarea acestui lucru.

Proiectul european de cercetare Egalitatea de Gen prin Investigații Media și Noi Perspective de Formare (Gender Equality through Media Investigation and New Training Insights), GEMINI, se desfășoară în perioada 2023-2025.

Nouă instituții partenere participante la proiect, printre care și Universitatea din București, vor investiga impactul serialelor TV asupra percepției tinerilor privind egalitatea de gen, cu scopul de a dezvolta materiale didactice care să poată fi folosite pentru un dialog despre gen și egalitatea de gen în învățământul liceal, precum și pentru implicarea acestora în materie prin scenarii și producție video.

Link Campus University, Universitatea Aalborg, Universitatea Națională a Irlandei Maynooth și Universitatea din București vor fi responsabile pentru partea de cercetare a proiectului. Proiectul este condus de prof. Marica Spalletta de la Link Campus University din Italia.

Proiectul a primit o finanțare de cca. 800 000 EUR din programul CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) al Uniunii Europene, 2023-2024 și este cofinanțat de fiecare partener al consorțiului.

 ​  

 

 

CONTEXT       

​În Strategia UE pentru egalitatea de gen 2020-2025, se acordă o atenție deosebită abordării stereotipurilor bazate pe gen care, de obicei rezultate din părtiniri inconștiente, contribuie la crearea inegalităților de gen, în special în rândul tinerilor. Una dintre provocările în acest domeniu este intensificarea dezvoltării unei conștientizări critice a modelelor de reprezentare a genurilor și, în consecință, promovarea și rescrierea unor astfel de modele dintr-un punct de vedere creativ și inovator, îmbinând împreună strategiile de conștientizare și motivare privind problemele de egalitate de gen cu noi cunoștințe și abilități tehnice și relaționale.Din acest punct de vedere, în ultimul deceniu, datorită rolului puternic pe care îl joacă în negocierea modelelor și atitudinilor culturale, serialele TV au fost analizate în dezbaterea publică pentru reprezentarea stereotipurilor de gen și influența lor în rândul tinerilor; cu toate acestea, imaginile vizuale și narative ale serialelor TV pot fi, de asemenea, unul dintre cele mai eficiente instrumente de conștientizare și educație în crearea unei societăți bazate pe o idee comună a egalității de gen. Consumul crescut al tinerilor de seriale internaționale, cuplat cu o sensibilitate emergentă în prezentarea reprezentărilor de gen mai complexe și nuanțate, care rezistă și contracarează stereotipurile tradiționale, au permis noilor generații să intre în contact cu diferite modele și cu cât mai multe reprezentări ale identități de gen.Pe baza acestor premise, proiectul GEMINI (Gender Equality through Media Investigation and New training Insights) se adresează tinerilor europeni cu scopul de a le oferi instrumente adecvate care să le permită atât să fie conștienți de stereotipuri, cât și de situațiile de inegalități de gen pe care le pot întâlni, și capabili să devină „ambasadori ai egalității de gen” în viața lor de zi cu zi. Pentru a atinge aceste obiective, este important să se creeze un ecosistem mai larg, care să implice tinerii și familiile acestora, școlile, mass-media și serviciile de radiodifuziune etc., pentru a-i învăța nu numai pe tineri să recunoască și să lupte împotriva stereotipurilor, ci și să-i împuternicească pe aceștia în crearea activă de produse care transmit mesaje pozitive despre egalitatea de gen.  

 

OBIECTIVE

 

GEMINI este un proiect de cercetare-acțiune care se adresează elevilor europeni de liceu și formatorilor/profesorilor acestora proveniți din patru zone geografice și socio-culturale europene diferite (mediteraneeană, nordică, estică și anglo-saxonă), cu scopul de a atinge următoarele obiective principale printr-un set larg de activități diferite:

  1. cunoașterea strategiilor de producție și narative care stau la baza reprezentării identităților de gen în serialele TV și a modului în care o astfel de reprezentare poate influența promovarea egalității de gen în rândul grupurilor țintă: interviuri aprofundate cu informatorii cheie, analiză de produs și analiza conținutului/sentimentelor media pe un corpus selectat de seriale TV;

  2. înțelegerea gradului de conștientizare a grupurilor țintă cu privire la problema identităților de gen și a modului în care acestea sunt influențate de reprezentarea genului în seriale TV: focus grupuri și sondaje în mai multe limbi adresate elevilor de liceu, interviuri semi-structurate cu profesori și formatori;

  3. îmbunătățirea abilităților și competențelor analitice, relaționale și de comunicare pentru a promova practici și modele pozitive privind egalitatea de gen: set de instrumente educaționale constând din metode, instrumente practice și linii directoare care vizează îmbunătățirea conștientizării și valorificarea diversității (partajat printr-o platformă interactivă online și testat în două țări diferite);

  4. răspândirea unei culturi orientate către egalitatea de gen prin încurajarea tinerilor să realizeze produse audiovizuale care exprimă și promovează egalitatea de gen, devenind producători și diseminatori de mesaje pozitive pe temele conexe: concursuri de scenarii și producția audiovizuală a proiectului câștigător;

  5. furnizarea de strategii publice, adresate instituțiilor UE și naționale, precum și furnizorilor de servicii de difuzare și platformelor de streaming, care să contribuie la definirea politicilor privind modul de comunicare a egalității de gen și de dezvoltare a produselor audiovizuale în conformitate cu acestea: recomandări de politici;

  6. exploatarea rezultatelor proiectului prin facilitarea accesului și recepționării acestora de către comunitatea științifică și părțile interesate și îmbunătățirea proiectării acțiunilor ulterioare centrate pe probleme de egalitate de gen și diversitate: site web, activități de comunicare, o conferință internațională, diseminare academică, o carte finală publicată în Gold Open Access.

 

Pentru a atinge aceste obiective, rețeaua internațională GEMINI îmbină expertiza academică și profesională (studenți în științe umaniste și sociale; profesori/formatori și studenți din învățământul superior; profesioniști din sectoarele culturale; factori de decizie politici din UE și naționali) în domeniul studii de gen, media audio-vizuală și procese educaționale. GEMINI urmărește, de asemenea, un obiectiv pe termen lung, prin sprijinirea dezvoltării de planuri de acțiune și activități educaționale adresate unui public mai larg din diferite țări și prin înființarea unui Observator permanent privind egalitatea de gen și diversitatea.  

 

AUDIENȚA

GEMINI a evidențiat șase grupuri țintă principale: tineri adulți din licee și nu numai, profesori și formatori din licee, creativi din industriile media, studenți în științe sociale și umaniste, factori de decizie locali și internaționali și publicul larg.

În timp ce grupul țintă de bază pentru predarea și diseminarea culturii egalității de gen sunt tinerii adulți din licee, intenția este ca limitele grup țintă să ajungă atât dincolo de sistemul de predare, cât și dincolo de grupa de vârstă.

Schimbarea în aprecierea egalității de gen începe de la adulții tineri cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, o vârstă recunoscută ca o perioadă formativă și autoreflexivă în structura identitară a unei persoane. Cu toate acestea, schimbarea poate continua dincolo de această grupă de vârstă, cu un impact asupra altor categorii de public țintă, precum și un impact suplimentar influențat de tinerii adulți care cresc cu o abordare reflexă a egalității de gen. În esență, impactul începe de la cercetarea GEMINI în și cu grupurile țintă, dar, în timp, adulții tineri ar trebui să fie în mod ideal „piesa centrală” a schimbării, de exemplu în calitate de ambasadori ai egalității de gen.

 

 

Contact:

Prof. univ. dr. Raluca Radu,

Director de proiect pentru România

Institutul de Cercetare al Universității din București

E-mail: raluca.radu@fjsc.ro

 

[GEMINI]_Logo_08_edited.jpg
Studying in Groups
co founded.jpg
bottom of page