top of page
Teacher with Students

Cercetare

În ultimul deceniu și datorită rolului puternic pe care îl joacă în negocierea modelelor și atitudinilor culturale, serialele TV au fost analizate în dezbaterea publică pentru reprezentarea stereotipurilor de gen și influența lor în rândul tinerilor; cu toate acestea, imaginile vizuale și narative ale serialelor TV pot fi, de asemenea, unul dintre cele mai eficiente instrumente de conștientizare și educație în crearea unei societăți bazate pe o idee comună a egalității de gen. Consumul crescut al tinerilor de seriale internaționale, cuplat cu o sensibilitate emergentă în prezentarea reprezentărilor de gen mai complexe și nuanțate, care rezistă și contracarează stereotipurile tradiționale, au permis noilor generații să intre în contact cu diferite modele și cu cât mai multe reprezentări ale identități de gen.

Pe baza acestor premise, proiectul GEMINI (Gender Equality through Media Investigation and New training Insights) se adresează tinerilor europeni cu scopul de a le oferi instrumente adecvate care să le permită atât să fie conștienți de stereotipuri, cât și de situațiile de inegalități de gen pe care le pot întâlni, și capabili să devină „ambasadori ai egalității de gen” în viața lor de zi cu zi. Pentru a atinge aceste obiective, este important să se creeze un ecosistem mai larg, care să implice tinerii și familiile acestora, școlile, mass-media și serviciile de radiodifuziune etc., pentru a-i învăța nu numai pe tineri să recunoască și să lupte împotriva stereotipurilor, ci să-și împuternicească aceștia în crearea activă de produse care transmit mesaje pozitive de egalitate de gen.

Rețeaua internațională GEMINI îmbină expertiza academică și profesională (bursăvanți în științe umaniste și sociale; profesori/formatori și studenți din învățământul superior; profesioniști din sectoarele culturale; factori de decizie politici din UE și naționali) în domeniul studii de gen, media audio-vizuală și procese educaționale. GEMINI urmărește, de asemenea, obiectivul pe termen lung de a-și îmbunătăți principalele rezultate și rezultate dincolo de intervalul de timp al proiectului, prin sprijinirea dezvoltării de planuri de acțiune și activități educaționale adresate unui public mai larg din diferite țări, prin înființarea unui Observator permanent privind egalitatea de gen și diversitatea.

bottom of page