top of page
High School Friends

GEMINI

(Gender Equality through Media Investigation and New training Insights)

Egalitatea de Gen prin Investigații Media și Noi Perspective de Formare

În Strategia UE pentru egalitatea de gen 2020-2025, se acordă o atenție deosebită abordării stereotipurilor bazate pe gen care, de obicei rezultate din părtiniri inconștiente, contribuie la crearea inegalităților de gen, în special în rândul tinerilor. Cu toate acestea, progresele sunt încă înregistrate în ritmuri foarte diferite în fiecare stat membru. Un nou proiect de cercetare, Gender Equality through Media Investigation and New Training Insights (GEMINI), va ajuta la schimbarea acestui lucru.

Proiectul european de cercetare Egalitatea de Gen prin Investigații Media și Noi Perspective de Formare (Gender Equality through Media Investigation and New Training Insights), GEMINI, se desfășoară în perioada 2023-2025.

Nouă instituții partenere participante la proiect, printre care și Universitatea din București, vor investiga impactul serialelor TV asupra percepției tinerilor privind egalitatea de gen, cu scopul de a dezvolta materiale didactice care să poată fi folosite pentru un dialog despre gen și egalitatea de gen în învățământul liceal, precum și pentru implicarea acestora în materie prin scenarii și producție video.

 

Link Campus University, Universitatea Aalborg, Universitatea Națională a Irlandei Maynooth și Universitatea din București vor fi responsabile pentru partea de cercetare a proiectului. Proiectul este condus de prof. Marica Spalletta de la Link Campus University din Italia.

 

Proiectul a primit o finanțare de cca. 800 000 EUR din programul CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) al Uniunii Europene, 2023-2024 și este cofinanțat de fiecare partener al consorțiului.

co founded.jpg
Teenagers
bottom of page